XS Mega 6/45 13-11-2022

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.667.783.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 11-12-2022

Kỳ 966: Chủ Nhật, 13-11-2022

  • 03
  • 04
  • 27
  • 32
  • 40
  • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 72.397.323
Giải 1 34 10.000.000
Giải 2 1655 300.000
Giải 3 29161 30.000

Advertisements