XS Power - Kết quả XS Power 6/55 - Xo So Power

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

Giá trị jackpot 1

55.087.218.300đ

Giá trị jackpot 2

3.761.067.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Ba, 24-05-2022

Kỳ 726: Thứ Bảy, 21-05-2022

 • 19
 • 32
 • 38
 • 40
 • 45
 • 48
 • 02

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 55.087.218.300
Jackpot 2 0 3.761.067.000
Giải 1 12 40.000.000
Giải 2 732 500.000
Giải 3 13751 50.000

Quảng cáo

Kỳ 725: Thứ Năm, 19-05-2022

 • 03
 • 06
 • 31
 • 40
 • 47
 • 54
 • 08

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 52.849.603.650
Jackpot 2 0 3.512.443.150
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 623 500.000
Giải 3 12909 50.000

Kỳ 724: Thứ Ba, 17-05-2022

 • 11
 • 17
 • 25
 • 29
 • 45
 • 48
 • 53

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 50.454.523.200
Jackpot 2 0 3.246.323.100
Giải 1 16 40.000.000
Giải 2 805 500.000
Giải 3 16641 50.000

Kỳ 723: Thứ Bảy, 14-05-2022

 • 02
 • 28
 • 30
 • 43
 • 44
 • 55
 • 22

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 48.237.615.300
Jackpot 2 2 2.323.615.375
Giải 1 6 40.000.000
Giải 2 524 500.000
Giải 3 12180 50.000

Kỳ 722: Thứ Năm, 12-05-2022

 • 09
 • 18
 • 24
 • 43
 • 44
 • 50
 • 15

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 45.524.219.700
Jackpot 2 0 4.345.742.350
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 600 500.000
Giải 3 13433 50.000

Kỳ 721: Thứ Ba, 10-05-2022

 • 12
 • 18
 • 41
 • 43
 • 47
 • 51
 • 10

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 43.368.051.000
Jackpot 2 0 4.106.168.050
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 518 500.000
Giải 3 12730 50.000

Kỳ 720: Thứ Bảy, 07-05-2022

 • 15
 • 32
 • 33
 • 36
 • 43
 • 46
 • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 40.960.429.950
Jackpot 2 0 3.838.654.600
Giải 1 10 40.000.000
Giải 2 450 500.000
Giải 3 11186 50.000

Kỳ 719: Thứ Năm, 05-05-2022

 • 27
 • 29
 • 33
 • 39
 • 47
 • 53
 • 55

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 38.990.566.200
Jackpot 2 0 3.619.780.850
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 488 500.000
Giải 3 11191 50.000

Kỳ 718: Thứ Ba, 03-05-2022

 • 01
 • 22
 • 38
 • 48
 • 49
 • 53
 • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 37.087.734.000
Jackpot 2 0 3.408.355.050
Giải 1 8 40.000.000
Giải 2 492 500.000
Giải 3 10482 50.000

Kỳ 717: Thứ Bảy, 30-04-2022

 • 11
 • 23
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 27

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 35.131.524.600
Jackpot 2 0 3.190.998.450
Giải 1 3 40.000.000
Giải 2 482 500.000
Giải 3 8632 50.000

Kỳ 716: Thứ Năm, 28-04-2022

 • 08
 • 24
 • 25
 • 32
 • 37
 • 44
 • 03

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 33.412.538.550
Jackpot 2 1 3.162.155.150
Giải 1 7 40.000.000
Giải 2 511 500.000
Giải 3 10138 50.000

Kỳ 715: Thứ Ba, 26-04-2022

 • 14
 • 22
 • 24
 • 25
 • 43
 • 49
 • 17

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 0 31.953.142.200
Jackpot 2 1 5.726.646.150
Giải 1 5 40.000.000
Giải 2 409 500.000
Giải 3 10232 50.000

Kỳ 714: Thứ Bảy, 23-04-2022

 • 03
 • 27
 • 36
 • 41
 • 49
 • 55
 • 18

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 1 92.575.628.850
Jackpot 2 0 5.509.630.350
Giải 1 21 40.000.000
Giải 2 951 500.000
Giải 3 20234 50.000

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Power 6/55

 1. Lịch mở thưởng
  • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 3, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số điện toán Power 6/55 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 55) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng
(VNĐ)
Tỷ lệ trả
thưởng
Jackpot 1

Trùng 6 bộ số

30 tỷ + tích lũy 34,47%
Jackpot 2

Trùng 5 bộ số và số đặc biệt

03 tỷ + tích lũy 4,16%
Giải Nhất

Trùng 5 bộ số

40.000.000 3,97%
Giải Nhì

Trùng 4 bộ số

500.000 3,04%
Giải Ba

Trùng 3 bộ số

50.000 6,36%
Tổng 55,00%
Là bộ số trùng với kết quả mở thưởng
Là bộ số đặc biệt