Kết quả XS Max 3D thứ 6

Kết quả kỳ #570 ngày 03/02/2023
G.1 400 549
G.2 429 136 068 988
G.3 147 701 327 236 759 250
KK 794 270 171 517 183 932 056 996

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #567 ngày 27/01/2023
G.1 266 763
G.2 307 079 978 859
G.3 508 532 929 791 209 585
KK 814 703 857 755 054 616 627 936

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #564 ngày 20/01/2023
G.1 255 538
G.2 731 462 776 882
G.3 359 746 913 516 691 444
KK 044 271 544 599 338 259 878 291

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #562 ngày 13/01/2023
G.1 595 678
G.2 415 586 162 258
G.3 264 002 233 222 464 346
KK 303 587 331 905 151 889 517 625

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #559 ngày 06/01/2023
G.1 067 078
G.2 665 975 539 952
G.3 492 125 210 433 221 998
KK 107 660 234 124 037 045 040 956

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #556 ngày 30/12/2022
G.1 686 026
G.2 767 848 133 689
G.3 455 604 892 438 386 653
KK 525 396 479 203 646 855 751 340

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #553 ngày 23/12/2022
G.1 736 492
G.2 591 828 839 275
G.3 245 473 949 774 823 988
KK 799 530 940 585 620 361 854 208

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #550 ngày 16/12/2022
G.1 317 499
G.2 047 222 223 649
G.3 137 485 054 891 403 953
KK 365 788 869 359 159 844 641 139

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #547 ngày 09/12/2022
G.1 878 896
G.2 035 494 163 144
G.3 157 802 851 667 775 456
KK 766 653 774 540 537 930 228 007

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #544 ngày 02/12/2022
G.1 566 896
G.2 024 623 530 604
G.3 056 732 497 386 263 134
KK 348 474 307 671 497 614 599 470

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #541 ngày 25/11/2022
G.1 680 723
G.2 873 865 399 678
G.3 502 241 293 250 614 038
KK 344 045 698 393 732 197 335 456

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #538 ngày 18/11/2022
G.1 279 608
G.2 693 408 561 620
G.3 407 793 456 197 165 853
KK 607 247 966 260 643 243 805 024

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #535 ngày 11/11/2022
G.1 343 039
G.2 549 795 410 480
G.3 866 014 914 596 911 004
KK 663 599 437 343 208 015 821 822

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000