Kết quả XS Max 3D thứ 6

Kết quả kỳ #520 ngày 07/10/2022
G.1 402 715
G.2 445 672 550 548
G.3 031 830 420 128 076 722
KK 811 692 308 246 149 433 868 637

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #517 ngày 30/09/2022
G.1 912 302
G.2 592 907 912 257
G.3 419 291 056 052 727 015
KK 563 001 680 184 145 087 289 174

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #514 ngày 23/09/2022
G.1 775 309
G.2 918 647 096 241
G.3 024 277 305 567 876 047
KK 674 491 211 575 371 070 898 331

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #511 ngày 16/09/2022
G.1 048 122
G.2 119 743 902 190
G.3 170 957 769 734 367 173
KK 570 590 245 273 469 700 640 945

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #508 ngày 09/09/2022
G.1 262 171
G.2 191 667 525 807
G.3 866 864 762 173 557 145
KK 254 947 248 828 404 865 924 521

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #505 ngày 02/09/2022
G.1 854 691
G.2 412 686 400 304
G.3 389 866 973 223 335 944
KK 839 509 607 765 724 972 954 604

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #502 ngày 26/08/2022
G.1 588 673
G.2 310 797 766 053
G.3 029 416 685 340 859 588
KK 567 748 006 037 141 089 852 024

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #499 ngày 19/08/2022
G.1 708 310
G.2 743 093 273 457
G.3 305 370 374 691 749 462
KK 937 553 083 219 705 329 517 974

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #496 ngày 12/08/2022
G.1 449 280
G.2 774 411 128 641
G.3 710 680 183 144 160 114
KK 253 451 945 682 401 694 324 350

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #493 ngày 05/08/2022
G.1 428 425
G.2 858 317 615 738
G.3 461 977 039 632 983 172
KK 006 463 884 137 245 300 017 005

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #490 ngày 29/07/2022
G.1 673 905
G.2 902 315 515 501
G.3 390 610 916 909 694 180
KK 894 970 102 645 525 868 911 397

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #487 ngày 22/07/2022
G.1 462 249
G.2 047 628 046 997
G.3 120 995 422 291 674 954
KK 201 316 336 420 035 496 205 706

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #484 ngày 15/07/2022
G.1 033 490
G.2 168 073 207 048
G.3 886 334 156 284 243 622
KK 837 342 149 743 012 145 755 998

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000