Kết quả XS Max 3D thứ 4

Kết quả kỳ #569 ngày 01/02/2023
G.1 337 643
G.2 421 793 807 416
G.3 250 505 830 968 563 291
KK 989 966 681 533 471 614 825 516

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #566 ngày 25/01/2023
G.1 251 743
G.2 973 111 374 626
G.3 217 359 744 565 755 021
KK 998 585 703 176 880 368 895 492

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #561 ngày 11/01/2023
G.1 628 378
G.2 284 649 481 250
G.3 335 353 920 489 185 663
KK 332 017 729 194 586 389 459 043

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #558 ngày 04/01/2023
G.1 376 297
G.2 406 789 108 398
G.3 986 779 344 873 406 696
KK 245 370 916 920 875 892 806 098

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #555 ngày 28/12/2022
G.1 484 024
G.2 217 187 580 183
G.3 989 157 366 019 441 126
KK 176 863 278 250 162 417 033 060

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #552 ngày 21/12/2022
G.1 796 967
G.2 734 528 315 475
G.3 767 573 555 052 728 656
KK 656 438 739 688 217 823 752 847

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #549 ngày 14/12/2022
G.1 400 413
G.2 115 691 493 187
G.3 155 317 178 912 158 140
KK 077 932 435 915 627 895 836 243

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #546 ngày 07/12/2022
G.1 483 517
G.2 985 178 566 522
G.3 368 446 741 084 159 514
KK 036 019 906 525 695 149 717 647

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #543 ngày 30/11/2022
G.1 654 906
G.2 709 773 171 439
G.3 970 198 728 678 941 957
KK 694 865 859 193 729 387 710 046

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #540 ngày 23/11/2022
G.1 135 326
G.2 086 336 704 428
G.3 335 506 775 220 302 939
KK 479 187 383 563 634 933 002 185

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #537 ngày 16/11/2022
G.1 242 785
G.2 099 546 473 496
G.3 994 310 080 328 132 604
KK 655 914 002 610 412 058 389 917

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #534 ngày 09/11/2022
G.1 808 053
G.2 085 830 790 065
G.3 065 529 130 372 783 916
KK 265 591 239 564 594 224 977 906

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #531 ngày 02/11/2022
G.1 177 600
G.2 733 983 453 260
G.3 268 444 962 156 082 715
KK 186 402 917 343 931 466 844 423

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000