TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 03/07/2021 - 03/08/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
3.70% 2 lượt
02
1.85% 1 lượt
03
3.70% 2 lượt
04
3.70% 2 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
1.85% 1 lượt
07
0.00% 0 lượt
08
5.56% 3 lượt
09
3.70% 2 lượt
10
1.85% 1 lượt
11
1.85% 1 lượt
12
1.85% 1 lượt
13
1.85% 1 lượt
14
1.85% 1 lượt
15
3.70% 2 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
3.70% 2 lượt
18
3.70% 2 lượt
19
5.56% 3 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
3.70% 2 lượt
22
1.85% 1 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
1.85% 1 lượt
26
5.56% 3 lượt
27
0.00% 0 lượt
28
1.85% 1 lượt
29
3.70% 2 lượt
30
3.70% 2 lượt
31
1.85% 1 lượt
32
1.85% 1 lượt
33
1.85% 1 lượt
34
3.70% 2 lượt
35
0.00% 0 lượt
36
1.85% 1 lượt
37
5.56% 3 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
0.00% 0 lượt
41
3.70% 2 lượt
42
1.85% 1 lượt
43
3.70% 2 lượt
44
0.00% 0 lượt
45
1.85% 1 lượt

Quảng cáo