TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 04/01/2023 - 04/02/2023

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.85% 1 lượt
02
1.85% 1 lượt
03
1.85% 1 lượt
04
1.85% 1 lượt
05
1.85% 1 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
1.85% 1 lượt
08
1.85% 1 lượt
09
1.85% 1 lượt
10
1.85% 1 lượt
11
5.56% 3 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
1.85% 1 lượt
14
1.85% 1 lượt
15
1.85% 1 lượt
16
5.56% 3 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
1.85% 1 lượt
19
0.00% 0 lượt
20
1.85% 1 lượt
21
7.41% 4 lượt
22
1.85% 1 lượt
23
0.00% 0 lượt
24
0.00% 0 lượt
25
1.85% 1 lượt
26
5.56% 3 lượt
27
3.70% 2 lượt
28
0.00% 0 lượt
29
5.56% 3 lượt
30
1.85% 1 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
3.70% 2 lượt
33
5.56% 3 lượt
34
3.70% 2 lượt
35
1.85% 1 lượt
36
0.00% 0 lượt
37
0.00% 0 lượt
38
1.85% 1 lượt
39
1.85% 1 lượt
40
1.85% 1 lượt
41
1.85% 1 lượt
42
1.85% 1 lượt
43
7.41% 4 lượt
44
1.85% 1 lượt
45
1.85% 1 lượt

Advertisements