TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
0.74% 6 lượt
01
1.36% 11 lượt
02
0.99% 8 lượt
03
0.99% 8 lượt
04
1.36% 11 lượt
05
0.99% 8 lượt
06
0.86% 7 lượt
07
0.86% 7 lượt
08
0.86% 7 lượt
09
1.11% 9 lượt
10
0.86% 7 lượt
11
0.99% 8 lượt
12
0.86% 7 lượt
13
0.74% 6 lượt
14
0.86% 7 lượt
15
0.86% 7 lượt
16
0.86% 7 lượt
17
0.86% 7 lượt
18
1.11% 9 lượt
19
0.99% 8 lượt
20
0.49% 4 lượt
21
0.99% 8 lượt
22
0.99% 8 lượt
23
1.11% 9 lượt
24
0.74% 6 lượt
25
0.74% 6 lượt
26
2.35% 19 lượt
27
0.99% 8 lượt
28
1.11% 9 lượt
29
0.99% 8 lượt
30
0.62% 5 lượt
31
0.86% 7 lượt
32
0.49% 4 lượt
33
0.37% 3 lượt
34
1.36% 11 lượt
35
1.11% 9 lượt
36
1.23% 10 lượt
37
1.73% 14 lượt
38
0.74% 6 lượt
39
1.36% 11 lượt
40
1.36% 11 lượt
41
0.74% 6 lượt
42
1.23% 10 lượt
43
1.36% 11 lượt
44
0.49% 4 lượt
45
0.49% 4 lượt
46
1.36% 11 lượt
47
1.11% 9 lượt
48
1.23% 10 lượt
49
1.11% 9 lượt
50
1.73% 14 lượt
51
1.60% 13 lượt
52
0.62% 5 lượt
53
0.74% 6 lượt
54
0.62% 5 lượt
55
1.48% 12 lượt
56
0.86% 7 lượt
57
0.62% 5 lượt
58
0.12% 1 lượt
59
0.74% 6 lượt
60
0.62% 5 lượt
61
0.49% 4 lượt
62
1.23% 10 lượt
63
0.74% 6 lượt
64
0.99% 8 lượt
65
1.36% 11 lượt
66
1.73% 14 lượt
67
1.98% 16 lượt
68
1.36% 11 lượt
69
0.86% 7 lượt
70
1.60% 13 lượt
71
0.99% 8 lượt
72
1.36% 11 lượt
74
1.23% 10 lượt
75
0.62% 5 lượt
76
0.86% 7 lượt
77
1.36% 11 lượt
78
1.11% 9 lượt
79
0.62% 5 lượt
80
1.11% 9 lượt
81
0.86% 7 lượt
82
1.11% 9 lượt
83
1.36% 11 lượt
84
1.36% 11 lượt
85
0.86% 7 lượt
86
1.11% 9 lượt
87
0.86% 7 lượt
88
1.11% 9 lượt
89
0.74% 6 lượt
90
0.74% 6 lượt
91
0.62% 5 lượt
92
1.98% 16 lượt
93
0.62% 5 lượt
94
1.23% 10 lượt
95
0.86% 7 lượt
96
0.99% 8 lượt
97
0.62% 5 lượt
98
0.62% 5 lượt
99
0.99% 8 lượt

Advertisements