TK 00 - 99

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK 00 - 99 xổ số miền Bắc

Lô tô Lần xuất từ 00-99
00
1.00% 7 lượt
01
1.14% 8 lượt
02
0.85% 6 lượt
03
0.57% 4 lượt
04
1.14% 8 lượt
05
0.85% 6 lượt
06
1.00% 7 lượt
07
0.57% 4 lượt
08
0.85% 6 lượt
09
0.57% 4 lượt
10
1.42% 10 lượt
11
1.28% 9 lượt
12
1.57% 11 lượt
13
1.00% 7 lượt
14
0.43% 3 lượt
15
1.00% 7 lượt
16
1.57% 11 lượt
17
0.57% 4 lượt
18
1.57% 11 lượt
19
0.85% 6 lượt
20
0.85% 6 lượt
21
0.85% 6 lượt
22
1.14% 8 lượt
23
0.85% 6 lượt
24
0.57% 4 lượt
25
1.14% 8 lượt
26
1.00% 7 lượt
27
1.00% 7 lượt
28
0.57% 4 lượt
29
1.14% 8 lượt
30
1.00% 7 lượt
31
0.71% 5 lượt
32
0.85% 6 lượt
33
0.14% 1 lượt
34
1.85% 13 lượt
35
1.99% 14 lượt
36
0.57% 4 lượt
37
0.71% 5 lượt
38
1.71% 12 lượt
39
0.71% 5 lượt
40
1.85% 13 lượt
41
0.85% 6 lượt
42
1.85% 13 lượt
43
0.57% 4 lượt
44
0.85% 6 lượt
45
0.71% 5 lượt
46
1.14% 8 lượt
47
0.71% 5 lượt
48
1.14% 8 lượt
49
1.14% 8 lượt
50
0.57% 4 lượt
51
0.85% 6 lượt
52
0.85% 6 lượt
53
0.85% 6 lượt
54
1.00% 7 lượt
55
1.57% 11 lượt
56
1.28% 9 lượt
57
1.71% 12 lượt
58
0.57% 4 lượt
59
0.71% 5 lượt
60
0.85% 6 lượt
61
1.28% 9 lượt
62
0.85% 6 lượt
63
0.85% 6 lượt
64
1.14% 8 lượt
65
1.00% 7 lượt
66
1.42% 10 lượt
67
0.85% 6 lượt
68
0.85% 6 lượt
69
1.14% 8 lượt
70
1.28% 9 lượt
71
0.57% 4 lượt
72
0.14% 1 lượt
73
0.57% 4 lượt
74
1.57% 11 lượt
75
1.28% 9 lượt
76
0.57% 4 lượt
77
0.85% 6 lượt
78
0.57% 4 lượt
79
1.57% 11 lượt
80
0.71% 5 lượt
81
1.00% 7 lượt
82
1.57% 11 lượt
83
0.85% 6 lượt
84
1.28% 9 lượt
85
0.85% 6 lượt
86
1.00% 7 lượt
87
1.14% 8 lượt
88
1.14% 8 lượt
89
1.14% 8 lượt
90
0.57% 4 lượt
91
1.71% 12 lượt
92
1.00% 7 lượt
93
1.00% 7 lượt
94
1.28% 9 lượt
95
1.28% 9 lượt
96
0.85% 6 lượt
97
1.00% 7 lượt
98
0.71% 5 lượt
99
0.71% 5 lượt

Advertisements