TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
01 5 lượt 13 2 lượt 13 17 lượt
08 4 lượt 24 2 lượt 08 15 lượt
51 4 lượt 39 2 lượt 48 15 lượt
56 4 lượt 47 2 lượt 11 14 lượt
04 3 lượt 49 2 lượt 71 13 lượt
06 3 lượt 68 2 lượt 95 13 lượt
10 3 lượt 01 1 lượt 06 12 lượt
11 3 lượt 02 1 lượt 38 12 lượt
34 3 lượt 06 1 lượt 47 12 lượt
49 3 lượt 10 1 lượt 56 12 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
99 1 lượt 98 1 lượt 61 2 lượt
97 1 lượt 95 1 lượt 40 3 lượt
96 1 lượt 91 1 lượt 96 4 lượt
95 1 lượt 85 1 lượt 93 4 lượt
94 1 lượt 79 1 lượt 84 4 lượt
91 1 lượt 75 1 lượt 83 4 lượt
90 1 lượt 65 1 lượt 81 4 lượt
88 1 lượt 59 1 lượt 70 4 lượt
87 1 lượt 54 1 lượt 62 4 lượt
85 1 lượt 53 1 lượt 23 4 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
07, 18, 21, 26, 27, 29, 32, 36, 40, 42, 43, 44, 46, 59, 61, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 75, 78, 83, 84, 89, 93, 98 00, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 96, 97, 99

Quảng cáo