XS Mega 6/45 16-11-2022

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.667.783.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 11-12-2022

Kỳ 967: Thứ Tư, 16-11-2022

  • 02
  • 03
  • 12
  • 32
  • 35
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.531.338
Giải 1 21 10.000.000
Giải 2 900 300.000
Giải 3 15111 30.000

Advertisements