XS Mega 6/45 11-11-2022

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23.299.498.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 13-12-2023

Kỳ 965: Thứ Sáu, 11-11-2022

  • 02
  • 03
  • 09
  • 15
  • 17
  • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 65.752.184
Giải 1 28 10.000.000
Giải 2 1806 300.000
Giải 3 33272 30.000

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86