XS Mega 6/45 31-03-2024

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

25.900.366.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 19-04-2024

Kỳ 1179: Chủ Nhật, 31-03-2024

  • 05
  • 12
  • 13
  • 17
  • 40
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.833.689
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 1087 300.000
Giải 3 18134 30.000

Advertisements

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86