XS Mega 6/45 30-10-2022

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23.299.498.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 13-12-2023

Kỳ 960: Chủ Nhật, 30-10-2022

  • 15
  • 27
  • 31
  • 36
  • 38
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 39.364.640
Giải 1 17 10.000.000
Giải 2 1307 300.000
Giải 3 20863 30.000

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86