XS Mega 6/45 25-11-2022

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.667.783.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 11-12-2022

Kỳ 971: Thứ Sáu, 25-11-2022

  • 14
  • 20
  • 24
  • 30
  • 35
  • 41

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 1 20.737.613
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 893 300.000
Giải 3 15776 30.000

Advertisements