XS Mega 6/45 25-06-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 24-09-2021

Kỳ 759: Thứ Sáu, 25-06-2021

  • 03
  • 05
  • 06
  • 23
  • 24
  • 39

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 22.185.507
Giải 1 10 10.000.000
Giải 2 942 300.000
Giải 3 16641 30.000

Quảng cáo