XS Mega 6/45 23-07-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 24-09-2021

Kỳ 771: Thứ Sáu, 23-07-2021

  • 19
  • 26
  • 31
  • 33
  • 41
  • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 17.106.759
Giải 1 17 10.000.000
Giải 2 609 300.000
Giải 3 9659 30.000

Quảng cáo