XS Mega 6/45 20-11-2022

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.667.783.000đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 11-12-2022

Kỳ 969: Chủ Nhật, 20-11-2022

  • 01
  • 04
  • 14
  • 22
  • 24
  • 40

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 16.973.364
Giải 1 14 10.000.000
Giải 2 860 300.000
Giải 3 14925 30.000

Advertisements