XS Mega 6/45 19-11-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.108.742.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 23-06-2024

Kỳ 1123: Chủ Nhật, 19-11-2023

  • 01
  • 03
  • 19
  • 20
  • 26
  • 34

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 79.611.327
Giải 1 47 10.000.000
Giải 2 2073 300.000
Giải 3 35516 30.000

Advertisements

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86