XS Mega 6/45 18-06-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 24-09-2021

Kỳ 756: Thứ Sáu, 18-06-2021

  • 10
  • 11
  • 28
  • 29
  • 40
  • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 17.563.534
Giải 1 20 10.000.000
Giải 2 765 300.000
Giải 3 13592 30.000

Quảng cáo