XS Mega 6/45 17-09-2023

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.108.742.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 23-06-2024

Kỳ 1096: Chủ Nhật, 17-09-2023

  • 06
  • 10
  • 15
  • 36
  • 39
  • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 30.649.643
Giải 1 21 10.000.000
Giải 2 1096 300.000
Giải 3 18528 30.000

Advertisements

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86