XS Mega 6/45 16-07-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 24-09-2021

Kỳ 768: Thứ Sáu, 16-07-2021

  • 01
  • 09
  • 18
  • 26
  • 41
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 13.992.056
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 831 300.000
Giải 3 12090 30.000

Quảng cáo