XS Mega 6/45 13-05-2022

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

33.635.682.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 25-05-2022

Kỳ 887: Thứ Sáu, 13-05-2022

  • 07
  • 08
  • 18
  • 29
  • 41
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 22.293.891
Giải 1 25 10.000.000
Giải 2 969 300.000
Giải 3 16983 30.000

Quảng cáo