XS Mega 6/45 10-07-2024

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

26.628.545.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 26-07-2024

Kỳ 1222: Thứ Tư, 10-07-2024

  • 23
  • 24
  • 36
  • 37
  • 40
  • 45

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 15.294.625
Giải 1 22 10.000.000
Giải 2 833 300.000
Giải 3 15520 30.000

QUẢNG CÁO

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86