XS Mega 6/45 09-07-2021

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 24-09-2021

Kỳ 765: Thứ Sáu, 09-07-2021

  • 04
  • 09
  • 17
  • 18
  • 28
  • 32

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 32.309.994
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 1136 300.000
Giải 3 18237 30.000

Quảng cáo