XS Mega 6/45 09-06-2024

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

18.108.742.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Chủ Nhật, 23-06-2024

Kỳ 1209: Chủ Nhật, 09-06-2024

  • 04
  • 05
  • 28
  • 32
  • 37
  • 42

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 36.917.178
Giải 1 30 10.000.000
Giải 2 1352 300.000
Giải 3 22740 30.000

Advertisements

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86