XS Mega 6/45 06-11-2022

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

23.299.498.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 13-12-2023

Kỳ 963: Chủ Nhật, 06-11-2022

  • 08
  • 10
  • 12
  • 14
  • 17
  • 31

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 53.746.736
Giải 1 27 10.000.000
Giải 2 1797 300.000
Giải 3 29173 30.000

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86